Predavanje Dr Miomira Koraća „Granice Rimske imperije“

20.11.2019.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo priređuje predavanje na temu „Granice Rimske imperije“ na kojem će govoriti Dr prof. Miomira Korać, naučni savetnik, direktor Arheološkog instituta u Beogradu, rukovodilac projekta Viminacijum.

Predavanje će se održati u u ponedeljak, 25. novembra 2019. godine sa početkom u 19 časova u objektu Vila “Ruža” u Kladovu.

Tema predavanja je veoma aktuelna za Srbiju ali i područje opštine Kladovo, obzirom da je na državnom nivou započeta procedura priprema dosijea i plana upravljanja za upis Granica Rimskog carstva – Dunavski Limes u Srbiji na Uneskovu Listu svetske baštine.

Dunavski Limes u Srbiji pokriva područja devet opština. Opština Kladovo ima najviše lokaliteta koja će se naći na Preliminaronoj listi.

Dunav je u Srbiji dugačak 588 km od čega je sistemom rimskog Limesa obuhvaćeno 450 km od Neština, u blizini granice sa Hrvatskom, do Rakovice (Dorticum), u blizini granice sa Bugarskom. Uspostavljanje rimske granice počinje u prvim decenijama 1. veka naše ere i traje do početka 7. veka. Limes u Srbiji je činio niz utvrđenja na desnoj obali Dunava koja su gradili pripadnici rimskih legija.

Preliminarnu listu Limesa u Srbiji čini šezdeset arheoloških nalazišta i lokaliteta od kojih je veliki broj istraživan uoči izgradnje Hidrocentrale Đerdap.

Arheološki institut iz Beograda u saradnji sa stručnjacima iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture  iz Beograda, Ministarstvom kulture RS , Ministarstvom spoljnih poslova RS, više lokalnih muzeja i zavoda za zaštitu spomenika kulture, započeo je proceduru pripreme dosijea.

O prostranstvima i značaju granica Rimske imperije, svetskog kulturnog dobra pod zaštitom UNESCO-a, govoriće Dr Miomir Korać. Iz publikcije “Rimski Limes u Srbiji” čiji je koautor izdvajamo iz predgovora:

“Rimski Limes, odnosno granice nekadašnjeg Rimskog carstva, danas se prostiru na preko 7.500 km, kroz 20 zemalja koje okružuju Sredozemno more, čineći najveći i najduži spomenik kulturne baštine na svetu. Našoj zemlji pripada ako ne njen najlepši deo, onda svakako najuzbudljiviji. Arheolozi su na prostoru Gvozdenih vrata već bili prilično zaposleni u drugoj polovini XX veka, tokom izgradnje hidroelektrana Đerdap I i Đerdap II, koristeći poslednju priliku da istraže i spasu ono što je nakon nekoliko milenija preostalo od grandioznih kultura koje su se razvijale duž Dunava. U svet su tada poslate slike najstarije kamene sculpture sa Lepenskog Vira, ostataka najdužeg mosta sagrađenog u antici kod Kostola, rimskog puta usečenog u stene Đerdapske klisure, premeštanjaTrajanove table... Predmeti su obogatili muzeje, saznanja o drevnim kulturama uticala su na nove generacije istraživača i nove kulturne teorije, a antičko nasleđe je, nažalost, najvećim delom potopljeno, dok su preostale fotografije i crteži jedina svedočanstva o njihovom postojanju. Međutim, kako se svet menja i savremene tehnologije ulaze u svakodnevnicu, tako i ono što je potopljeno, ustvari, nije izgubljeno. Još uvek postoji i može se zaštititi! Nakon decenija zaštitnih istraživanja, potom konzervacije onoga što je preostalo (Diana,Pontes), u mogućnosti smo da naš deo Limesa stavimo pod zaštitu UNESCO-a. Naravno, do toga se još mora dosta uraditi na zaštiti, i fizičkoji pravnoj, ali prvi koraci su već napravljeni. Delovi Rimskog limesa u Britaniji i Germaniji su stavljeni na listu svetske kulturne baštine, a od 2012. godine Arheološki institut je učesnik u međunarodnom projektu čiji je cilj da ceo Dunavski limes bude pod zaštitom UNESCO-a. Kao nekada, pre skoro 2.000 godina, postaćemo deo Rimskog carstva, ovog puta bez upotrebe vojne sile i sa jedinim ciljem popularizacije i promocije kulturnog nasleđa. “       

Predavanje se organizuje u okviru tribinsko- edukativnog programa biblioteke u Kladovu.
Predavanje je pratila o izložba publikacija i foto panela o Rimskom i Dunavskom Limesu.

Biografija Dr Miomira Koraća:

http://www.ai.ac.rs/istrazivacki_projekti?K=7&ID=61

U utorak, 26. novembra 2019. Dr Miomir Korać će imati radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave Kladovo.