Predavanje o zbirkama Arheološkog muzeja Đerdapa Kladovo

27.09.2021.

U okviru manifestacije Dani evropske baštine Vujadin Vujadinović, kustos arheolog Arheološkog muzeja Đerdapa, održače Predavanje i razgovor sa publikom na temu: Manje poznate kategorije rimskog stanovništva i njihov život – žene, robovi, starije osobe, stranci, deca. Tako ćete saznati kako je izgledao svakodnevni život žena u rimskom periodu, koliki su značaj imali robovi u rimskoj privredi, kakva je tada bila briga za starije, kako je to bilo biti Sirijac na obali Dunava, čime su se igrala deca pre 2000 godina.

Ideja je da se građa za ovo predavanje u najvećoj meri crpi iz nalaza koji se čuvaju u Arheološkom muzeju Đerdapa.

Četvrtak, 30. septemabar 2021. godine u 19 časova – galerija biblioteke u Kladovu.

Istog dana obeležava se i 25 godina od osnivanja Arheološkog Muzeja Đerdapa. 

Biografija predavača;

Vujadin Vujadinović, rođen i odrastao u Čačku, diplomirao arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od početka studiranja u arheologiji najviše se interesovao za terenski posao, sa iskustvom razvija i naklonost ka pisanju na arheološke teme iz oblasti rimske arheologije od kojih se izdvajaju procesi na prelazima u ranorimsko i kasnoantičko razdoblje kao i segmenti materijalne kulture kao što su kamen i keramika. Radio u Narodnom muzeju Čačak do 2016. godine. U drugoj polovini 2020. godine sa radošću prihvatio poziv da profesionalnu karijeru nastavi u Kladovu i Arheološkom muzeju Đerdapa...