Preporučujemo korišćenje elektronskog kataloga Biblioteke u Kladovu

21.10.2021.

Poštovani korisnici bibliotečko-informacionih usluga,

Preporučujemo Vam korišćenje elektronski katalog Biblioteke u Kladovu.
Na taj način, omogućeno je svima da sa bilo kog mesta, sa bilo kog računara, mobilnog telefona, preko interneta, pretražite katalog naše biblioteke i pronađete omiljen naslov ili autora.  

Link elektronski katalog za pretraživanje bibliotečke građe Biblioteke u Kladovu možete pretražiti ovde: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=ckl&fbclid=IwAR0q6a2fwFiL-05uWuqd9Z2eApEj51GNGBVURtj02eGO09W78G0DWBMSsnA

Članovi biblioteke koji imaju svoj profil u okviru Kobis+ mogu da vrše onlajn rezevracije građe, bez obzira na to da li je ili nije pozajmljena. 
Iskoristite sve mogućnosti koje pruža virtuelna biblioteka. 

Više o tome na:
http://www.kulturakladovo.rs/vest-Clanovima-Biblioteke-dostupne-su-u-okviru-Virtuelne-biblioteke-i-usluge-%E2%80%9EMoje-biblioteke%E2%80%9D-_1132
http://www.kulturakladovo.rs/vest-Preporucujemo-koriscenje-elektronskog-kataloga-Biblioteke-u-Kladovu-_1088