Program Biblioteke u toku Dečje nedelje 2020.

24.09.2020.

Biblioteka “Centar za kulturu” tradicionalno obeležava Dečiju nedelju programom koji ujedno animira i najmlađe korisnike približava čitanju.

Pod sloganom “Podeljena sreća, dva puta je većaprogram Biblioteke u Kladovu za vreme trajanja Dečije nedelje je sledeći:

Ponedeljak, 05.10.2020.

11h - Radionica "Šta drugarstvo znači" za Udruženje osoba sa invaliditetom "Nada"

Utorak, 06.10.2020.

Svečano uručivanje članskih kartica biblioteke za đake prvake

Sreda, 07.10.2020.

Svečano uručivanje članskih kartica biblioteke za predškolce “Neven”

Četvrtak, 08.10.2020.

Radionica – “Izbor za NAJdrugarskiju pesmu”

Petak, 09.10.2020.

Druženje sa piscem za decu

Gost, Bojan Ljubenović

Subota, 10.10.2020.

11h - Maskenbal “80 godina avantura lutka Pinokia”

Dečija nedelja se ove godine organizuje u znaku Godine solidarnosti i saradnje koju je proglasila Vlada Republike Srbije, u cilju podizanja svesti o važnosti kontinuiranog angažovanja na unapređenju solidarnosti i saradnje građana Republike Srbije. Ovogodišnja Dečija nedelja održaće se pod sloganom, čija inspiracija su stihovi iz pesme Dobar drug našeg velikog pesnika, Jovana Jovanovića Zmaja: PODELJENA SREĆA, DVA PUTA JE VEĆA!

U periodu trajanja Dečije nedelje, značajna pažnja biće posvećena deci kojoj je najviše potrebna solidarnost: deci sa smetnjama u razvoju i deci sa invaliditetom, deci sa Kosova i Metohije i iz dijaspore, deci bez roditelja, deci romske nacionalnosti, kao i drugih nacionalnih manjina. 

I ove godine Program je koncipiran da odgovori tradicionalnim ciljevima Dečije nedelje koji se odnose na:

• skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;

• ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece i ostvarivanju njihovih prava;

• prezentaciju do sada postignutih rezultata;

• ukazivanje na primere dobre prakse, ali i na probleme u ostvarivanju prava dece;

• podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj deteta;

• promociju aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;

• pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji i ostvarivanju njihovih prava.

Međutim, ove godine Dečija nedelja se odvija u novim, do sada specifičnim  uslovima, nastalim usled zarazne bolesti COVID-19. Epidemiološka situacija nastala usled ove zarazne bolesti pokazala je koliko je važna efikasna, odgovorna i pravovremena reakcija države u vanrednim okolnostima. Opšta solidarnost i saradnja svih državnih organa, stručnih, humanitarnih i strukovnih organizacija i udruženja i drugih aktera, kao i građana u celini, daje uspešan rezultat u prevazilaženju krize, a briga o najranjivijim grupama stanovništva čini temelj društvene solidarnosti.

 

Podržimo decu, svakoga dana u godini!