Projekat „Šta da čitam“ za popularisanje čitanja

07.08.2017.

Biblioteka grada Beograda, u saradnji sa bibliotekarima 20 opštinskih biblioteka, pokrenula je projekat „Šta da čitam?”, sa ciljem popularisanja čitanja i razvijanja kritičko-umetničkog odnosa prema knjizi.

Suština projekta je izrada onlajn servisa (portala) Šta da čitam – za preporuke za čitanje knjiga (beletristike) koje su objavljene na srpskom jeziku. Time se stvara prvi takav servis u Srbiji. Korisnici (čitaoci) će putem ovog servisa moći da biraju knjige za čitanje, kao i da kroz komentare i ocene sami iskažu svoje mišljenje o pročitanim knjigama. Preporuke će pisati stručni bibliotekari, mladi književni kritičari, poznati pisci i drugi intelektualaci. Servis će imati nacionalni karakter pošto će okupiti više od 20 srpskih javnih biblioteka. Projekat počinje sa realizacijom od septembra 2017. godine.

Jedan od učesnika projekta je i Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo koja ima veliku čast i zadovoljstvo da često učestvuje u programskim aktivnostima Biblioteke grada Beograda.