Revizija knjižnog fonda biblioteke

09.07.2021.

Biblioteka u Kladovu obavlja pripremne radnje za sprovođenje revizije knjižnog fonda.

Revizija se obavlja jednom u deset godina i njom se utvrđuje stvarno, brojčano i fizičko stanje inventarisane bibliotečko-informacione građe.

 

Početak revizije je najavljen za 12. i trajaće do 31. jula 2021. godine.

U tom periodu korisnici neće moći da zadužuju knjige ali mogu da ih vrate.

Radno vreme za prijem knjiga je svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova.

 

Iza zatvorenih vrata Biblioteke, bibliotečki radnici imaju dosta obaveza.

Prva je da se izvrši detaljna provera celokupnog fonda u Biblioteci, a to je oko 60.000 publikacija. Nakon toga će biće utvrđeno precizno stanje fonda, a ujedno će se proveriti i njegova sadržina.

 

Sačiniće se liste predloga za rashod po četiri osnova: bibliotečke jedinice koje nisu nađene na licu mesta, nevraćene jedinice bibliotečke građe, dotrajale i neupotrebljive jedinice i neaktuelne jedinice.

Zapisnik i izveštaj o reviziji razmatraće Upravni odbor Biblioteke, koji će nakon toga formirati odluku o otpisu bibliotečke građe.

Revizija knjiga je zaista obiman i vrlo odgovoran posao, koji iziskuje veliku preciznost, kako bi izvedene informacije bile tačne.

Usklađenost ovih podataka je vrlo važna kako za bibliotekara, tako i za samog korisnika.

Na poslovima revizije angažovani su svi bibliotečki radnici, koji su sa velikim elanom pristupili ovom poslu, a sve u cilju rasterećivanja fonda i olakšavanja procesa pronalaženja i obezbeđivanja traženih naslova za naše korisnike.