Selektivna bibliografija zavičajnih autora Kladova

22.11.2021.

Nedavno je svetlost dana ugledala publikacija Selektivna bibliografija zavičajnih autora Kladova do 2018. godine, autorsko izdanje Sabine Đurkić bibliotekarke Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo.

Svoje stečeno radno iskustvo u biblioteci, autorka je pretočila u popis publikacija sastavljen “po unapred utvrđenim kriterijumima i pravilama opisivanja i kao izvor podataka, odnosno svedočanstvo o pisanim delima objavljenim u prošlosti (retrospektivna) ili šire shvaćenoj sadašnjosti (tekuća).” Bibliografija, kao duhovna baština jednog područja,  predstavlja autore rođene na teritoriji opštine Kladova ili onih koji su neko vreme živeli, tj. žive u Kladovu, a koji su ostvarili značajan uticaj na društvenu sredinu i delovali na kulturnu, naučnu, istorijsku ili na koju drugu sferu u lokalnoj zajednici. Predstavljeno je 101 autor, od koji su 72 autora rođena u opštini Kladovo” i posmatrani bibliografski opisani period je (1896-2018).

Iz recenzije, Violete Stojemenović, bibliotekara savetnika Narodne biblioteke Bor, citiramo pojedine delove iz teksta recenzije:

“Za još uvek mladi zavičajni fond kladovske biblioteke, formiran 2003, Selektivna bibliografija zavičajnih autora Kladova do 2018. godine, predstavlja prvi, stoga i najznačajniji korak ka temeljnijem stručnom izučavanju i sitematizovanju zavičajne građe, tačnije štampanog nasleđa zavičaja.  

Registri, kao neophodni elementi svake potpune bibliografije, ne samo što olakšavaju kretanje kroz samu bibliografiju i pronalaženje odgovarajućih bibliografskih opisa, bilo da ih čitalac, tj. korisnik “pretražuje” po imenima autora (koautora, autora propratnih tekstova, prevodilaca, urednika, priređivača, ilustratora) naslovima, stručnoj (pod)grupi, izdavačima, mestima ili godinama izdanja, već svojom organizacijom mogu da pruže i dodatne informacije o štampanoj izdvačkoj produkciji Kladovčana, u Kladovu i u vezi sa Kladovom, kao što je doprinos različitih mesta i izdavača publikvoanju kladovske zavičajne građe, ili zastupljenost odnosno frekventnost pojavljivanja određenh oblasti, tema, književnih žanrova u stvaralaštvu kladovskih zavičajnih stvaralaca i istraživača, ili informacija o jezicima s kojih su kladovski prevodioci prevodili književna dela.

Zbog svega navedenog, Selektivna bibliografija zavičajnih autora Kladova do 2018. godine predstavlja više nego pouzdan temelj za dalji razvoj i retrospektivno popunjavanje zavičajnih kolekcija biblioteke u Kladovu, ali i za dalji i drugačije orjentisan bibliografski rad na (p)opisivanju istovrsne ili drugačije knjižne i neknjižne zavičajne građe, kao i za istraživanje, upoznavanje, razumevanje i tumačenje različitih aspekata i oblasti rada i stvaralaštva vezanih za Kladovo i(li) nastalih u njemu i doprinosa pojedinih autora lokalnoj i nacionalnoj kulturi, književnosti, nauci, istoriji. “