Šesti nagradni foto konkurs koji promoviše knjigu i čitanje „Knjiga, ti leto 2018.“

09.07.2018.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo po šesti put objavljuje poziv za učešće na nagradni foto-konkurs sa temom: „Knjiga, ti i leto“.

I ove godine, nagrađujemo tri najbolje fotografije koje promovišu knjigu i čitanje.

Pravo učešća imaju fotografi amateri, ljubitelji čitanja bez obzira na uzrast.

Radovi treba da prikazuju osobu/-e koja čita/ju. Može se učestvovati sa najviše tri fotografija (crno bele ili u boji, bez kompjuterske obrade).

Radove slati u jpeg formatu sa nazivom/opisom i podacima o autoru (ime i prezime, mesto prebivališta, godina rođenja, telefon i mejl) na adresu kulturakld@gmail.com do 31.08.2018.g.

Izložba pristiglih fotografija i dodela nagrada održaće se tokom septembra 2018., o čemu će svaki učesnik konkursa lično biti obavešteni, a javnost putem ovog web portala, društvene mreže Facebook i lokalnih medija.

Prijatelj knjige, kreativnosti, druženja i bogatog fonda nagrada je svih ovih godina d.o.o. „Tekijanka“ Kladovo.

Glavna nagrada je digitalni foto-aparat.

Link prijatelja kulture:

http://www.tekijanka.com/

Pristigle radove objavljivaćemo, po redosledu pristizanja, u grupi Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo na društvenoj mreži Facebook
https://www.facebook.com/Biblioteka-Centar-za-kulturu-Kladovo-1518000575124664/