Simbolična godišnja članarina biblioteke za 2019. godinu

03.01.2019.

Utvrđena je članarina korisnika Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo za 2019. godinu u sledećim iznosima;

 

Članarina za učenike, studente, nezaposlene, penzionere;

Godišnja članarina - 500 dinara

Polugodišnja članarina - 300 dinara

Mesečna članarina - 200 dinara

Dnevna članarina - 100 dinara

Članarina za zaposlene;

Godišnja članarina - 600 dinara

Polugodišnja članarina - 300 dinara

Mesečna članarina - 200 dinara

Dnevna članarina - 100 dinara

Porodična članarina;

Godišnja članarina - 1.000 dinara

Zamena izgubljene članske karte;

 

Nadoknada štete - 200 dinara

Besplatne kategorije korisnika:

 

Sva deca do 2. razreda osnovne škole,

Korisnici pokretne biblioteke - bibliobusa u naseljima opštine Kladovo,

Korisnici stariji od 65 godina života (65+)

Popusti:

U toku kalendarske godine postoje dani popusta na godišnju članarinu ili besplatan upis u danima pojedinih manifestacija – jubileja, o čemu će se davati naknadna obaveštenja na oglasnim mestima biblioteke ili u medijima.

2. april -  Svetski dan dečje knjige;  popust 50% (samo za decu)

23.april – Svetski dan knjige; popust 50 % (za sve kategorije)

8. septembar – Svetski dan pismenosti; popust 50% (za sve kategorije)

Radno vreme Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo je svakog radnog dana od 7h do 20h.