Timočka Krajina u srpsko turskim ratovima 1876-1878 godine

06.08.2017.

Predavanje na temu „Srpsko turski ratovi 1876-1878 godine“ sa posebnim osvrtom na Timočku krajinu, održano je u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, Službenim listom RS i Balkanološkim institutom SANU.

Srpsko-turski ratovi u istoriji su bili mnogobrojni. Prvi ovakvi ratovi vođeni su kada su Turci tek došli na Balkan, do 1459.  godine, kada je Srbija  konačno pokorena. Tada su se odigrale velike bitke: Marička bitka i Kosovska bitka. Potom su vođeni za proširenje teritorije 1876-1878. Sledeći srpsko-turski ratovi vođeni su Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu.

Bib lioteka „Centar za kulturu“ Kladovo, priredila je predavanje 5. avgusta 2017. godine, predstavljajući bogatu izdavačku produkciju svojih gostiju.

 

Korisni linkovi:

https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8_(1876%E2%80%941878)

 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8