Tribina „Ruska senka nad Srbijom kroz istoriju i danas“ msr Srđana Graovca

21.06.2018.

Tribina „Ruska senka nad Srbijom kroz istoriju i danas” biće održana u ponedeljak 25. juna 2018. godine sa početkom u 19 časova u galeriji Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo. Autor i predavač je msr Srđan Graovac, istoričar.

Kontakti između Srbije i Rusije datiraju još od srednjeg veka i mahom su se odnosili na kulturnu i duhovnu saradnju. U prošlosti, ruski vladari su uistinu bili veliki zaštitnici na koje su se pravoslavni balkanski narodi oslanjali kako bi ostvarili svoje najvažnije nacionalne zadatke: oslobođenje i stvaranje sopstvenih nezavisnih država. Srbi su bili jedan od tih naroda koji su uspostavili veoma intezivne i plodonosne političke i kulturne odnose sa ovom velikom silom, a isti se održavaju i danas. Zahvaljujući i ruskoj pomoći, srpski narod je uspešno okončao nacionalnu revoluciju koja je rezultirala stvaranjem moderne, slobodne nacionalne države u XIX veku i to nakon viševekovnog turskog i uopšte tuđinskog ropstva. Srpski narod nikada ne bi smeo da zaboravi veliku rusku pomoć tokom borbe za nezavisnost, ali ni ulogu Svetog Cara Nikolaja II u toku Prvog svetskog rata, kao ni svu materijalnu duhovnu i kulturnu podršku koju je vekovima dobijao iz ove države. Period srpsko-ruskih najlošijih međudržavnih odnosa, u najvećoj meri se poklapao sa zavođenjem komunističke diktature u Rusiji i potonjim formiranjem Sovjetskog Saveza. U tom periodu, Jugoslovenska kraljevina gotovo da nije imala nikakve veze sa zvaničnom Moskvom. To neprijateljstvo, međutim, nije bilo posledica mržnje prema Rusiji i njenom narodu, već prema onima koji su tu državu pretvorili u bezbožničku tvorevinu prožetu stidom prema sopstvenoj toržestvenoj prošlosti. Nakon završetka Hladnog rata i propasti komunizma, Rusija je ponovo preuzela svoju istorijsku ulogu zaštitnika slovenskih i pravoslavnih naroda, a posebno srpskog, što za naš opstanak afirmaciju srpskih državotvornih i nacionalnih interesa ima nemerljivi značaj.

Karakter srpsko-ruskih međudržavnih i međunacionalnih odnosa predstavlja okosnicu tema za razgovor na predstojećoj tribini u Kladovu.

Organizator tribine je udruženje srpkog ruskog prijateljstva “Klarus” Kladovo.