Tribina "Srpski političari i jugoslovensko pitanje"

07.06.2021.

Istoričar Milovan Balaban održaće tribinu „Srpski političari i jugoslovensko pitanje“ u nedelju 13. juna.2021. sa početkom u 19 časova letnjoj pozornici biblioteke u Kladovu.

Na tribini će biti reči o projektu jugoslovenske države, motivima njenog stvaranja, istorijskim okolnosti u kojima je nastala, kao i funkcionisanju ove tvorevine tokom osam decenija (računajući i skraćeni oblik tokom 90-tih godina) koliko je ona postojala. Isto tako predavač će pokušati da objasni smisao postanka i osamdesetogodišnjeg funkcionisanja države, sagledavajući nacionalne ciljeve Srbije pre njenog nastanka, kao i interese velikih sila koje su “odgovorne” za njeno formiranje.

Kada kažemo srpski političari i jugoslovensko pitanje pre svega mislimo na nekoliko najbitnijih, nespornih srpskih političkih predvodnika, koji su delovali u okvirima jugoslovenske države. Kako su se oni postavljali prema protivurečnostima u ovoj složenoj državi i kakvu su strategiju imali u cilju amortizacije mnogobrojnih animoziteta i rešavanju teških konflikta (pre svega srpsko-hrvatskog spora) koji su potresali Jugoslaviju. U tom duhu predavač će obraditi rad i odnos prema Jugoslaviji Nikole Pašića, Milana Stojadinovića, ali i srpskih komunističkih predvodnika. Na kraju biće obrađena delatnost, kao i promene prema jugoslovenskom narativu koje je svojom politikom doneo Slobodan Milošević.

Priča o Jugoslaviji veoma je složena, te zbog toga treba izbegavati krajnosti tipa najgore ili najbolje. Jugoslavija je možda bila i jedno i drugo, a srpski političari, koji su delovali u ovoj državi, neretko zatočenici jednog okvira koji je nametnut našem narodu, sa svim njegovim vrlinama, ali najčešće manama i nevoljama koje je jugoslovenska država donela našem narodu.

Dođite na tribinu i i čujte priču o jednoj nestaloj državi (na osnovu koje se mogu izvući zaključci i o aktuelnom trenutku u kom živimo) i o jednoj političkoj eliti koja ju je stvarala i borila se za nju, čak i kada je to bilo gotovo potpuno besmisleno.

 

Biografija profesora Milovana Balabana

Obrazovanje: Filozofski fakultet Novi Sad – odsek Istorija, Profesor Istorije

Radno iskustvo: Radno iskustvo vezano za prosvetu, publicistiku i medije. Radio u gimnaziji „Sveti Sava“ u Kladovu u periodu od 2003.-2009. godine.

Nastupao u preko 300 televizijskih emisija na mnogobrojnim televizijama kao politički analitičar i voditelj, gde je komentarisao i raspravljao na teme državne, regionalne i globalne politike i društvenih pojava i kretanja, kako u zemlji tako i u svetu.

U periodi od 2009.-2014. Bio izvršni urednik internet portala VIDOVDAN.ORG, kada piše tekstove (preko 150) za renomirane internet portale kao što su Nova srpska politička misao i ruski Fond strateške kulture. Tokom 2015. i 2016. godine piše kolumne za novosadski „Dnevnik“.

Održava redovna predavanja (tribine) u Kulturnom centru Novi Sad, gde sa istorijsko-politikološko-geopolitičko-teološkog aspekta obrađuje teme i ličnosti od nacionalnog i globalnog značaja.