Tribina o finansijskoj edukaciji mladih povodom Svetske nedelje novca

20.03.2019.

Svetska nedelja novca obeležava se u periodu od 25. do 31. marta svake godine. Nedelja novca je usmerena na podizanje finansijske pismenosti i razvoj preduzetničkih veština kod dece i omladine.
Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo u okviru nedelje novca uvek organizuje i edukativne događaje za odrasle u saradnji sa Narodnom bankom Srbije. Tako je i ove godine u kojoj nastavljamo započetu dugogodišnju saradnju na polju finansijske edukacije i zaštite korisnika finansijskih usluga. Tim povodom za učenike Srednje škole u Kladovu prirediće se tribina na teme  „Finansijska edukacija, šta je potrebno da znate“ i „Kako obezbediti sredstva za školovanje“.

Utorak, 26. mart 2019. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Srednje škole u Kladovu. Edukatori tribine su predstavnici Narodne banke Srbije (filijala Niš).

Narodna banka Srbije u okviru svojih nadležnosti, sprovodi aktivnosti na polju  finansijske edukacije građana, preduzetnika, poljoprivrednika i posebno mladih kao budućih korisnika finansijskih proizvoda i usluga. Edukativne aktivnosti Narodne banke Srbije imaju, pre svega za cilj, da pruže potpune i sveobuhvatne informacije građanima o finansijskim proizvodima i uslugama sa kojima se svakodnevno susreću u raznovrsnim ponudama banaka, lizing kuća, osiguravajućih društava, dobrovoljnih penzionih fondova. Ovakvim preventivnim delovanjem, Narodna banka Srbije ukazuje na  rizike koji mogu da se jave prilikom korišćenja finansijskih proizvoda i usluga i  ujedno upućuje i na mogućnost i proceduru ulaganja pritužbe NBS na rad finansijskih institucija u cilju zaštite prava i interesa korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. 

Činjenica da je finansijska pismenost postala predispozicija za odgovorno zaduživanje i raspolaganje sopstvenim sredstvima to je i finansijsko obrazovanje mladih još važnije, posebno u današnjim uslovima kada će oni kao budući učesnici na finansijskom tržištu da se susretnu sa  sve složenijim proizvodima i rizicima u njihovom korišćenju.

Korisni linkovi:

 

http://tvojnovac.nbs.rs/edukacija/cirilica/index.html

 

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/index.html