Univerzalni stvaraoci ispred svog vremena – Leonardo da Vinči i Galilej Galileo

04.07.2019.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo edukativnim programima i izložbom knjiga obeležila je 500 godina smrti Leonarda Da Vinčija (2. maj 1519.) i 455 godina rođenja Galileja Galileja (15. februar 1564.).

Renesansni, univerzalni italijanski stvaraoci bili su ispred svog vremena 500 godina.

Intrigantni umetnik, naučnik, arhitekta, inženjer, vajar, slikar i vizionar - Leonardo da Vinči.

Astronom, fizičar, matematičar, filozof čija su istraživanja postavila temelje modernoj mehanici i fizici – Galileo Galilej.

Ni Leonardo da Vinči ni Galileo Galilej nisu bili zadovoljni svojim uspesima, već su uvek pokušavali nove stvari i nove projekte,  čak i one za koje su znali da nisu ostvarljivi u njihovo vreme. Uvek su tražili priliku da istražuju i otkrivaju nove dimenzije. Ovo je možda i njihovo najvažnije nasleđe – poštovanje prema istraživanju, želja da se otvore nove perspektive, radoznalost. Znali su da što više posmatramo nešto, to više znamo o sebi. Nikada nisu oklevali da se suoče sa izazovima, ali ni da prekinu projekte koji nisu pokazivali progres, i uvek su investirali u znanje i u budućnost.

Petsto godina nakon smrti Leonarda da Vinčija i 455 godina nakon rođenja Galileo Galileja, oni su za ceo svet predstavnici NE prošlosti, NEGO budućnosti.

Zapratite korisne linkove:
https://www.biografija.org/nauka/galileo-galilej/

https://www.biografija.org/umetnost/leonardo-da-vinci/