V Foto konkurs koji promoviše knjigu i čitanje 2017.g.

20.07.2017.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo po peti put objavljuje foto-konkurs na temu: „Knjiga, ti i leto“.

Nagrađujemo tri najbolje fotografije koje promovišu knjigu i čitanje.

Pravo učešća imaju fotografi amateri, ljubitelji čitanja bez obzira na uzrast.

Radovi treba da prikazuju osobu/-e koja čita/ju. Može se učestvovati sa najviše tri fotografija (crno bele ili u boji, bez kompjuterske obrade).

Radove slati u jpeg formatu sa nazivom/opisom i podacima o autoru (ime i prezime, godina rođenja, telefon i mejl) na adresu kulturakld@gmail.com do 31.08.2017.g.

Izložba pristiglih fotografija i dodela nagrada održaće se tokom septembra 2017., o čemu će svaki učesnik konkursa lično, a javnost, putem ovog web portala i lokalnih medija biti obavešteni.

Prijatelj knjige, kreativnosti, druženja i bogatog fonda nagrada je svih ovih godina d.o.o. „Tekijanka“ Kladovo.

Glavna nagrada je digitalni foto-aparat.

Link prijatelja kulture:

http://www.tekijanka.com/

Pristigle radove objavljivaćemo u grupi Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo na društvenoj mreži Facebook
https://www.facebook.com/events/1249309021859322/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2294%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D