Virtuelna biblioteka „Centar za kulturu” Kladovo

14.11.2020.

Poštovani korisnici,

Putem portala Kobis plus Virtuelne biblioteke Srbije (https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search), odnosno aplikacije mcobiss, koju možete besplatno preuzeti i instalirati na svoj mobilni uređaj (https://play.google.com/store/apps/details?id=si.izum.mcobiss&hl=sr) svima su dostupne sledeće bibliotečke usluge:

 • pretraživanje fondova svih umreženih biblioteka ili samo fondova Biblioteke „Centar za kulturu” Kladovo, kada želite da proverite šta biblioteka ima na određenu temu, od određenog autora i sl., ili da li ima određenu publikaciju;
 • filtriranje rezultata pretrage po vrsti, jeziku, temi/oblasti itd.;
 • pohranjivanje/čuvanje kriterijuma za pretraživanje (osnovno, izborno ili komandno), kao i bibliografskih opisa i drugih kataloških podataka o publikacijama koje ste pretraživanjem pronašli – za svako pretraživanje možete da aktivirate i RSS, tako da vas sam sistem obaveštava kada se u katalogu pojave novi zapisi koji odgovaraju vašim kriterijumima pretrage;
 • provera dostupnosti željenih naslova (da li je knjiga koju želite trenutno izdata na korišćenje i do kada, ako jeste, ili je, pak, slobodna, i da li postoje primerci za izdavanje na korišćenje van biblioteke ili se građa koristi samo u čitaonici).

 

Detaljnije: http://www.kulturakladovo.rs/vest-Preporucujemo-koriscenje-elektronskog-kataloga-Biblioteke-u-Kladovu-_1088

Početni ekran uzajamnog kataloga na adresi https://sr.cobiss.net/, odakle se prijavljujete u svoju biblioteku i profil (Moj COBISS), ili samo pretražujete biblioteku/biblioteke, ako nemate članstvo i profil. Osnovno pretraživanje možete započeti ovde ili izabrati opciju COBISS+, ako želite da koristite i druge mogućnosti – izborno odnosno komandno pretraživanje.

Članovima Biblioteke dostupne su pored navedenog i usluge u okviru „Moje biblioteke”

Za korišćenje „Moje biblioteke” potrebno je da imate važeći broj članske karte i da svoju imejl adresu dostavite bibliotekaru, koji će poslati sistemski zahtev za šifru – sami ćete aktivirati nalog i kreirati šifru koristeći link koji se sistemski šalje na vašu imejl adresu.

U okviru segmenta „Moja biblioteka” dostupne su Vam sledeće usluge:

 • rezervacija (i otkazivanje rezervacije) izabranih naslova;
 • jedan produžetak pozajmice, ukoliko rok za vraćanje već nije istekao (ukoliko želite da produžite rok za vraćanje knjiga koje ste pozajmili);
 • uvid u sopstvenu istoriju čitanja (šta ste i kada pozajmili iz Biblioteke „Centar za kulturu” Kladovo; šta ste pretraživali i sl.)

 

Na stranici https://plus.sr.cobiss.net/opac7/user/login unesite ЦКЛ ili CLK u polje „Библиотека“ / „Biblioteka” – pismo kojim kucate mora se poklapati s pismom okruženja, tako da sami birate ćirilicu ili latinicu.

Broj članske karte unosite u celini. Ukoliko ste učlanjeni, a nemate šifru, JAVITE SE BIBLIOTEKARU.

U okviru opcije „Parametri“, možete da specifikujete svoje podrazumevane uslove pretraživanja građe i ispisa rezultata: da li, na primer, želite da se podrazumeva pretraživanje samo kataloga Biblioteke „Centar za kulturu” Kladovo ili uzajamnog tj. kataloga svih umreženih biblioteka u celini.

U „svojoj” biblioteci možete:

 • da „postavite” svoje police: police mogu biti tematske, žanrovske itd.; sami ih imenujete i popunjavate bibliografskim opisom publikacija, sa ili bez vaših dodatnih napomena; police možete prazniti i pretraživati, a opise publikacija – premeštati s jedne na drugu policu po potrebi; 
 •  da proverite do kada Vam važi članstvo u biblioteci (ili bibliotekama koje ste izdvojili) u okviru opcije „Moje biblioteke“;
 • da vidite spisak aktuelnih zaduženja i rokove za vraćanje knjiga koje ste pozajmili, kao i naslove koje ste rezervisali;
 • da (jednom) produžite rok za vraćanje, ukoliko već nije istekao;
 • da otkažete rezervaciju;
 • da vidite spisak naslova koje ste pozajmili (Opcija Retrospektiva pozajmica);
 • da promenite šifru i/ili elektronsku adresu na koju želite da primate obaveštenja;
 • da odredite koju vrstu obaveštenja želite da primate od biblioteke (opcija Е-obaveštavanje).

Rezervisanje građe

Sa početne stranice virtuelnog kataloga ili iz okruženja „Moja biblioteka“ izaberite „Pretraživanje“. Kada dođete do naslova koji želite, bez obzira na to da li postoji slobodan primerak ili su svi primerci izdati, označite kružić pored bilo kojeg od njih, u koloni „rezervacija“, a zatim „izvedi rezervaciju“. Ukoliko se niste pre toga već prijavili, sistem će tražiti prijavu na nalog/profil u virtuelnoj biblioteci čiji ste član. Obaveštenje o pristigloj rezervaciji dobićete na elektronsku adresu koju ste ostavili u biblioteci (prilikom upisa ili naknadno) ili uneli u odgovarajuće podešavanje u okviru „Moje biblioteke“.

Ukoliko Vam „Pomoć“ za pretraživanje u okviru samog Kobis plusa nije jasna ili dovoljna, pomoć potražite u biblioteci.