Završna konferencija bibliotekara o medijskoj pismenosti korisnika biblioteke u zrelijem dobu

19.09.2021.

Biblioteka Plus iz Beograda u saradnji sa bibliotekarima Timočke krajine, gde je nosilac aktivnosti biblioteka u Kladovu, organizuje ZUM konferenciju u sredu, 22. septembra 2021. godine na temu;

MEDIJSKA PISMENOST ZA ZRELO DOBA - MEDIJSKO NASILjE I MEDIJSKA EKOLOGIJA

Projektne aktivnosti usmerene su na razmenu iskustva i stručnu podršku bibliotekarima za rad sa sa starijim korisnicima u oblasti medijskog monitoringa, medijske kritike, medijske kreativnosti i medijskog aktivizma.

U razgovorima sa bibliotekarima predavači će utvrditi kako razvijaju komunikaciju sa penzionerima i korisnicima u zrelijem dobu. Budući da im je osim knjiga potrebna i podrška u savlađivanju i upotrebi novih medija, javna biblioteka je pred novim izazovima unapređenja njihovih znanja i veština.

Medijatorka ZUM konferencije: dr Maja Vukadinović

Pozdravnu reč upućuju, Zoran Hamović, predsednik Udruženja Biblioteka plus i Slavica Trifunović, pomoćnica ministra kulture.

MEDIJSKO NASILjE I ZRELO DOBA : ŠTA SMO HTELI I ŠTA MOŽEMO

(predstavljanje aktivnosti, radova i planova)

Redosled izlaganja:

  1. Dragan Rokvić Irena Bognar, Anita Lalić, Helena Omerović, Stariji korisnici kao prijatelji biblioteke u koraku sa vremenom, Gradska biblioteka Subotica
  2. Valentina Popović Biblioteka kao digitalni servis građana, Gradska biblioteka Ljig
  3. Marija Rakić Šaranac, Bojana Krstić Mihajlović, Nikola Stanković, Sanja Živković, Zavičajni autori (audio zapis), Šta čitaju, šta preporučuju, šta pretražuju stariji korisnici (video zapis), Rezultati ankete sa starijim korisnicima, Gradska biblioteka „Vuk Karadžić“, Kragujevac
  4. Irena Karadarević, Biblioterapija za treće doba, Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“ Valjevo
  5. Žana Gnjatović, Medijska pismenost i bibliotečke usluge somborske biblioteke namenjene osobama starije životne dobi, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“ Sombor
  6. Marija Petković, Intervjui sa znamenitnim građanima Vrnjačke Banje, Narodna biblioteka „Dr Dušan Radić“, Vrnjačka Banja
  7. Ana Vasiljević, Pripadnice trećeg doba – čuvari i prenosioci kulturnog nasleđa osečinskog kraja, Narodna biblioteka Osečina
  8. Milica Vuković, Biblioteka kao čuvar sećanja na zlatne dane kladovskog kavijara, Biblioteka Centar za kulturu, Kladovo

Nakon izlaganja otvara se diskusija na okruglom stolu, hibridnog tipa, na temu “Neophodno i moguće: Medijska pismenost za zrelo doba i javne biblioteke (modeli rada i perspektive). Učestvuju: prof. dr Miroljub Radojković, uvodničar, dr Vesna Crnogorac, Violeta Milošević, dr Marijana Matović i Žaklina Nikolić.

Završnu reć ima autor projekta, Zoran Hamović.

Udruženje Biblioteka Plus je aktivno prisutna na polju unapređenja medijske pismenosti gotovo dve decenije. Dosadašnje aktivnosti obuhvatale su rad sa učenicima i nastavnicima u srednjim školama, a ovim projektom se nastavlja rad u javnim bibliotekama.