Kontakt

Centar za kulturu Kladovo
"22. Septembar br.4", 19320 Kladovo

Direktor - Žaklina Nikolić, dipl ecc, viši bibliotekar
E-mail: kulturakld@gmail.com
telefon: +381 (19) 808146

 • Organizatori programa - telefon: +381 (19) 019/807-707
  Mirjana Milutinović, Nikola Kalinović, Mihajlo Vasiljević
 • Računovodostvo - telefon: +381 (19) 807-707
  Rukovodilac za finansijsko računovodstvene poslove - Dušica Stojić
  Blagajnik – obračunski radnik - Jelena Stefanović
 • Tehnička služba
  Aleksandar Korbovoljanović, Dragan Mitrović
 • Ankica Mihajlović, Jasmina Đikanović, Miroslava Ciklušević, Slavica Jončić

PIB: 100696511, Matični broj: 17116720, Šifra delatnosti: 120 – 341
Žiro-račun: 840 – 527668 - 67, Ustanova nije obveznik PDV-a