Izložba o Bori Stankoviću (1876-1927-2017)

10.05.2017.

Biblioteka “Centar za kulturu” Kladovo u saradnji sa Bibliotekom Grada Beograda priređuje otvaranje foto dokumentacione izložbe posvećenu životu i stvaralaštvu pripovedača, romansijera i dramskog pisca Borisava Bore Stankovića, a povodom 90-godišnjice smrti.  

Izložba se otvara u sredu 17. maja 2017. godine u galerijskom holu biblioteke u Kladovu.

Reč na otvaranju imaju:

Olga Krasić Marjanović bibliotekar savetnik Biblioteke Grada Beograda, autorka izložbe.

Žaklina Nikolić direktorka Biblitoeke “Centar za kulturu” Kladovo.

 Ova izložba posvećena životu i stvaralaštvu Bore Stankovića predstaviće na 30 panoa najvažnije detalje iz života i stvaralaštva velikog pripovedača: detinjstvo u Vranju sa rodnom kućom, fotografije i dokumenta nastala tokom školovanja u Vranju, Nišu i Beogradu, književne početke (rukopisi pesama i priča), Borin život u Beogradu od 1896—1927. godine.

Biće izložena i dokumenta iz Arhiva Srbije i Arhiva Srbije i Crne Gore o službi u raznim ministarstavima — finansija, prosvete..., kao i razglednice starog Beograda i Borini portreti.

Ovo će biti i retka prilika da se vide i fotografije Beograda iz Prvog svetskog rata, Beogradske novine koje su izlazile i pod okupacijom sa kojima je sarađivao Bora Stanković, što je kasnije poslužilo za napade na pisca.

Posebnu celinu čine dokumenta i plakati vezani za dramsko stvaralaštvo ovog pisca. Prikazane su fotografije i plakati iz različitih postavki "Koštane" i "Nečiste krvi".

Pored prepiske sa značajnim piscima prve polovine 20. veka skrenuta je pažnja i na polemiku sa Radojem Domanovićem i prijateljstvo sa Ivom Andrićem. Istražujući rukopise u Zavičajnom odeljenju Biblioteke autori izložbe pronašli su i nepoznati rukopis Bore Stankovića pisan u mladosti.

Građa za izložbu prikupljena je iz Narodnog muzeja u Vranju (Borina kuća), Književne zajednice Bora Stanković, Arhiva Srbije i Arhiva Srbije i Crne Gore, Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke grada, Pozorišnog muzeja, Arhiva SANU.